تبلیغات
یادداشتهای خصوصی من - مطالب شهریور 1391
درباره ما
دوستان
آخرین مطالب
امكانات جانبی
 
این ترانه بوی نان نمی دهد
بوی حرف دیگران نمی دهد

سفره ی دلم دوباره باز شد
سفره ای که بوی نان نمی دهد
.................................................
خبر ممنوعیت حضور زنان در دیدار دوم والیبال ایران و ژاپن که  خبرنگاران زن را نیز


 
شامل میشد بازاز ان تصمیمات عجیبی بود که مثل چند باره های پر تکرار دل

 
دختران سرزمین من را به درد اورد .....

دختران و زنانی که در دیدار اول این دو تیم عاشقانه در کنار برادران هموطنشان 

 
نام پر افتخار ایران را فریاد کشیدند بی انکه در این میان ناموسی به باد رود..


از رویت شرمنده ام دختر سرزمین من اخر تو  هم قلبت برای میهنت عاشقانه میتپد

نمیدانم چرا عده ای فکر میکنند در میدانی که قرار است نام ایران با فریادهای تو تا

فراسوی مرزهای جهانی طنین انداز شود حیثیت و ناموس تو لکه دار میشود.....و نهایت اینکه:


 تو میدانی چرا ؟! در سرزمین من... زنان عشق میکارند و نفرت درو میکنند !

و تو ای مرد سرزمین من... زن را میشناسی ؟

خدا!... او زن و مرد را زاده عشق میخواند... او تساوی حقوق رجال و نسا را یکی از دلایل بودن و ماندن میداند

پس بگذار پرنده آزاد باشد.....

 

ن : abouzar
ت : دوشنبه 20 شهریور 1391
وقــتـی پـاهــایــتـــ یــاریــَت نـکـنــند بـن بـســت هـمــان جــایــی اســت کــه ایــســتــاده ای....

===============================

رسم این قبیله اینچنین است

دور آتشی كه در آن میسوزی میرقصند...


===============================


همیشهـــ فکــــر کنــــ تو یهـــ دنیــــای شیشهــــ ای زندگــــی میکنــــی. پس سعــــی کن بهـــ طرفهـــ کســـی سنگــــ پرتابــــ نکنـــــی چــــون اولیـــــن چـــــیزی کهــــ میشکنهــــ دنیــــــای خودتهــــ
===============================


عشق آدم را داغ می کند

و دوست داشتن آدم را پخته می کند .

هر داغی یک روز سرد می شود

ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود

=====================
در هَمینـ حَوالیـ ــ کَسـ ـانیـ هَستَنـ ـ د کِهـ تا دیـ ـ رُوز میـ ــ ـگُفتَنــد


بِدونـِ ــ تُو حَـ ـتی نَفَسـ ـ هَمــ نِمیتـ َــوانــ ـ کِشـ ـید...

اَمـ ـ ـآ اِمـ ـرُوز دَر آغـ ــوشـِ ــ دیگَریـ ـ نَفَسـ ـ نَفَســ میــ ـزَنَنَـ ـ ـد...

=====================

شب خیابان مثل من است

هر از چندی خاطره ای بی احتیاط می گذرد

دلم یك تصادف جدی می خواهد

پر سر و صدا

امبولانس ها سراسیمه شوند

و كار از كار بگذرد


=====================

کاش ..

زمین ، حرفهای گــــــــــــالیله را..

باور نمی کرد کــــــــــــــاش گوشه ای داشت برای پنهــــــــــــــان شدن ..


=====================
انتـظار زیادیســـت نوازش

وقتی با یک دست نقـاب هایشان را نگه داشته اند

و با دست دیگر کلاه بر سرم میگذارند


=====================

" این روزها ، همه ..... نگاه می کنند ، شما چطور ؟! "
تپش ، PMC ، من و تو ، Sp... ، GEM
.
.
.
این جای ِ خالی را ...
بگذار همان خالی بماند ... ،
" این روزها ، همه نگاه می کنند ، ... " ،
انگار ...
هیچ دستی ...
برای ِ یاری نیست

=====================

زِندگـــی در حــــــــال بارگـــــــیری است، لطفاً صـَــــبر کـُــنید..

اینجـا سُــــرعت خوشــــبختی بسیار کــــم اَست...!!


تـــا زِندگــــــــی ات لُـود شـــــــود ..عُمـــــــــرت تمـام شــده...!!

=====================
ن : abouzar
ت : سه شنبه 14 شهریور 1391
 
نویسندگان
آرشیو مطالب
امكانات جانبی